Χρήσιμα Links


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html ( http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html )
 
ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ
http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/home.cfm ( http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/home.cfm )
 
LINKS ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
http://www.gsis.gr/ ( http://www.gsis.gr/ )
 
TAXIS.NET
http://www.gsis.gr/ ( http://www.gsis.gr/ )
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
http://www.e-gov.gr/ ( http://www.e-gov.gr/ )
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
http://www.ypan.gr/ ( http://www.ypan.gr/ )
 
ΕΟΜΜΕΧ
http://www.eommex.gr/ ( http://www.eommex.gr/ )
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
http://www.ggb.gr/ ( http://www.ggb.gr/ )
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
http://www.gge.gr/ ( http://www.gge.gr/ )
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
http://www.statistics.gr/ ( http://www.statistics.gr/ )
 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
http://www.et.gr/ ( http://www.et.gr/ )
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/links/links_ypourgeia.html ( http://www.gsis.gr/links/links_ypourgeia.html )
 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/links/links_utiles.html ( http://www.gsis.gr/links/links_utiles.html )
 
 
   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 
TAXIS.NET
https://www.taxisnet.gr/web/index.cfm ( https://www.taxisnet.gr/web/index.cfm )
 
( http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html )
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/conman/ConmanPub/showsearchpol_1 ( http://www.gsis.gr/conman/ConmanPub/showsearchpol_1 )
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/main_forolo.html ( http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/main_forolo.html )
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html ( http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html )
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html ( http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html )
 
ΣΥΧΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/faq/faq_1.html ( http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/faq/faq_1.html )
 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ)
http://www.gsis.gr/epikoinonia/doy_tilefona.html ( http://www.gsis.gr/epikoinonia/doy_tilefona.html )
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
http://www.gsis.gr/apaa_site/index.htm ( http://www.gsis.gr/apaa_site/index.htm )
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html ( http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html )
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ VIES – ΕΠΑΛΛΗΘΕΥΣΗ ΦΠΑ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm ( http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm )
 
 
( http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm )
LINKS ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
http://www.ypakp.gr/ ( http://www.ypakp.gr/ )
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
http://ggka.citron.gr/intro.html ( http://ggka.citron.gr/intro.html )
 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
http://www.ika.gr/ ( http://www.ika.gr/ )
 
ΟΑΕΕ (ΤΑΕ, ΤΕΒΕ)
http://www.oaee.gr/ ( http://www.oaee.gr/ )
 
ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/ ( http://www.oaed.gr/ )
 
 
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.acci.gr/ ( http://www.acci.gr/ )
 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.acsmi.gr/ ( http://www.acsmi.gr/ )
 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
http://www.bep.gr/ ( http://www.bep.gr/ )
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.eea.gr/Base/EEA/home.html ( http://www.eea.gr/Base/EEA/home.html )
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.oe-e.gr/ ( http://www.oe-e.gr/ )
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.ase.gr/ ( http://www.ase.gr/ )
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
http://www.hcmc.gr/ ( http://www.hcmc.gr/ )
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
 
ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΓΓΠΣ)
http://www.gsis.gr/links/links_mme.html ( http://www.gsis.gr/links/links_mme.html )
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ
http://www.minpress.gr/minpress ( http://www.minpress.gr/minpress )
 
 
 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
ΕΕΔΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
http://www.eede,gr/ ( http://www.eede,gr/ )
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
http://www.iofom.gr/ ( http://www.iofom.gr/ )
 
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
http://www.iobe.gr/ ( http://www.iobe.gr/ )
 
ΣΕΒ
http://www.fgi.org.gr/online/ ( http://www.fgi.org.gr/online/ )
 
( http://www.iofom.gr/