Σύμβουλοι επιχειρήσεων - F&B Solutions
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2016 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΜΕ - ΕΣΠΑ : Ε Π Ι Δ Ο Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΜΕ 40% ως 50% - μεταξύ των άλλων - ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ - ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - NEO : ΧΡΗΣΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -   
 

 
 
 
ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - Part-Time ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - CFO Support
2. Markt-Fin (Marketing Finance) : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αναδιο)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Business Reports)
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
8. BUSINESS CHECK UP
9. MENTORING / COACHING
10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΚ / ΚΔΒΜ
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

10 Ιαν 2015, 23:25


 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Που απευθύνεται :

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Στελέχη και Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων :

 • Εμπορικών Επιχειρήσεων
 • Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 • Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεων
 • Τραπεζών και Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Ορκωτών Ελεγκτών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Λογιστικών Γραφείων

Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με δείκτες και έννοιες όπως: Βιωσιμότητα Επιχείρησης, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Οι αριθμοδείκτες δεν αναλύονται μόνο ως μαθηματικοί τύποι, αλλά ερμηνεύονται σε βάθος ως προς την πρακτική σημασία τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους.

Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική

 • Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
 • Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών (δανειστών, επενδυτών, μετόχων, διοικήσεως, αναλυτών, ελεγκτών)

Παρουσίαση και ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων

 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα χρήσεως
 • Πίνακας Διάθεσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης.

 • Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση. Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα ?
 • Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες. Ερμηνεία και αξιολόγηση
 • Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από έτος σε έτος
 • Λογιστικά κέρδη και ταμειακή «ζημιά»
 • Συνήθεις ερωτήσεις από τους αναλυτές

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

 • Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού
 • Κίνδυνοι από την πλευρά της Χρηματοδότησης και του Παθητικού
 • Ο Λειτουργικός Κίνδυνος
 • Εκτίμηση και τεκμηρίωση των δανειακών αναγκών της επιχείρησης
 • Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων

Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα για όλα τα ανωτέρω. Εφαρμογές με excel

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδεται cd με την παρουσίαση και οικονομικά εργαλεία σε excel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6948 00 00 11

 Εκτυπώστε το Στείλτε το


 
Δείτε ακόμη
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2016
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2016
 

ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ .....

Πρόγραμμα (11) σεμιναρίων Μαΐου 2016 :

 

...περισσότερα

305 - Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
 

...περισσότερα

310 - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 

...περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΜΕ
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  :

OTE GLOBE SA - ΟΤΕ ΑΕ - CHIPITA ABEE - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΥΠΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - EUROBANK FACTORS AE - ALPHA BANK AE - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - TUV ΕΛΛΑΣ AE - TUV NORD AE - SEPHORA AEE - MERKS SHAP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ  .......

...περισσότερα

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ : 

...περισσότερα