Σύμβουλοι επιχειρήσεων - F&B Solutions
  Συνεργασία AdCon AE με Financial & Business Solutions - ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Fb Solutions με την PPC, Business Partner της Loux και της Theoni Water - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INFOLAB & FBSOLUTIONS - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ FINANCIAL & BUSINESS SOLUTIONS ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΑΒΕΕ - ΤΗΝ Νο 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ CUSTOM MADE ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ - Σεμινάριο στην ΕΝΙ-GROUP (Greek Brunch Versalis) -   
 

 
 
 
ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - Part-Time ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - CFO Support
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αναδιο)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Business Reports)
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
8. BUSINESS CHECK UP
9. MENTORING / COACHING
10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

10 Ιαν 2015, 23:25


 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Που απευθύνεται :

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Στελέχη και Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων :

 • Εμπορικών Επιχειρήσεων
 • Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 • Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεων
 • Τραπεζών και Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Ορκωτών Ελεγκτών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Λογιστικών Γραφείων

Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με δείκτες και έννοιες όπως: Βιωσιμότητα Επιχείρησης, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Οι αριθμοδείκτες δεν αναλύονται μόνο ως μαθηματικοί τύποι, αλλά ερμηνεύονται σε βάθος ως προς την πρακτική σημασία τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους.

Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική

 • Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
 • Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών (δανειστών, επενδυτών, μετόχων, διοικήσεως, αναλυτών, ελεγκτών)

Παρουσίαση και ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων

 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα χρήσεως
 • Πίνακας Διάθεσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης.

 • Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση. Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα ?
 • Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες. Ερμηνεία και αξιολόγηση
 • Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από έτος σε έτος
 • Λογιστικά κέρδη και ταμειακή «ζημιά»
 • Συνήθεις ερωτήσεις από τους αναλυτές

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

 • Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού
 • Κίνδυνοι από την πλευρά της Χρηματοδότησης και του Παθητικού
 • Ο Λειτουργικός Κίνδυνος
 • Εκτίμηση και τεκμηρίωση των δανειακών αναγκών της επιχείρησης
 • Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων

Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα για όλα τα ανωτέρω. Εφαρμογές με excel

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδεται cd με την παρουσίαση και οικονομικά εργαλεία σε excel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6948 00 00 11

 Εκτυπώστε το Στείλτε το


 
Δείτε ακόμη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 

Ο Φαρμακοποιός Οφείλει να Επανασχεδιάσει ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο

Εξετάζοντας αυτά που συμβαίνουν στον τομέα της υγείας σχετικά με την περικοπή δαπανών και παράλληλα αξιολογώντας τις προφανείς τάσεις στην αγορά, μπορούμε να δούμε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθήσουμε στο επάγγελμα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την διαχείριση του φαρμακείου μας, υιοθετώντας μια νέα επιχειρηματική πολιτική με στόχο τα υγιή οικονομικά του.

...περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
Κοστολόγηση και Τιμολόγηση για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν δυνάμει και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών μιας Επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε Startup εταιρείες, σε νέους Επιχειρηματίες και σε όσους εργάζονται η επιθυμούν να εργαστούν σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

...περισσότερα

ΓΙΑ HR DPT & PAYROLL DPT : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ HR DPT & PAYROLL DPT : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν τα Οικονομικά και Λογιστικά Δεδομένα των Επιχειρήσεων.

...περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 

Σε ποιους απευθύνεται

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ολοκληρωμένα στην Λογιστική και τα Φορολογικά, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων και σε Λογιστικά Γραφεία. Επιπροσθέτως απευθυνεται σε όσους και όσες εργάζονται ήδη σε Οικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων, σε Λογιστήρια και Λογιστικά Γραφεία και επιθυμούν  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σε θέματα λογιστικής διαχείρισης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

...περισσότερα

FINANCE FOR SALES & MARKETING DPT
FINANCE FOR SALES & MARKETING DPT
 

...περισσότερα